ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะฯ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ร่วมติดตั้งป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ ในกิจกรรม เชิญชวนจิตอาสา สมาชิก อถล.ตำบลตาอ็อง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะฯ

ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมินเนื่องในกิจกรรมการประกวด”หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงสมระดับตำบล ประจำปี 2567″

ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมินเนื่องในกิจกรรมการประกวด”บ้านเรือนสะอาด ธรรมชาติสวยงามระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2567″

ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ประกาศฐานข้อมูลประชากรคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ด่านาสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด่านสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจราจรและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่