ข่าวกิจกรรม

รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะฯ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ร่วมติดตั้งป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ ในกิจกรรม เชิญชวนจิตอาสา สมาชิก อถล.ตำบลตาอ็อง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะฯ

ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมินเนื่องในกิจกรรมการประกวด”หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงสมระดับตำบล ประจำปี 2567″

ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมินเนื่องในกิจกรรมการประกวด”บ้านเรือนสะอาด ธรรมชาติสวยงามระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2567″

ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ-

กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2666
ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางให้สะอาดขึ้น ณ ถนนในพื้นที่ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การบริหารจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.  นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตำบลตาอ็อง ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง ภายใต้นโยบายสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองสะอาด

ด่านาสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด่านสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจราจรและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่