โครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE เส้นสามแยกลาดยาง บ้านแสงตะวันจากสามแยกศาลาถึงบ้านนายคำเชือน ดวงใจ หมู่ที่ 15