โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนายจำเริญ-สถานีสูบน้ำบ้านจังเอิญโค หมู่ที่1 บ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง