โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นนานายเลิศ-ป่าคล็อง หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง