โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ

วันที่ 8 เมษายน 2564นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เป็นประธานพิธีในโครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ