แจกจ่ายอุปกรณ์การเลือกตั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ดำเนินการแจกจ่าย บัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยเลือกตั้ง