โครงการนายอำเภอเมืองสุรินทร์สัญจร อบต.ตาอ็องตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ,รองปลัด อบต.ตาอ็อง รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตาอ็อง, ประธานสภา อบต.ตาอ็อง ,กำนัน ต.ตาอ็อง , ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการตำบลตาอ็อง ได้จัดการประชุมผู้บริหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรับทราบปัญหาและมอบนโยบาย และแลกเปลี่ยนฯ เพื่อประสานสรรพกำลังเพื่อพัฒนาตำบลตาอ็อง โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อบต.ตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์