ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ 14-บ้านจังเอิญโค) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง