ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังโรงเรียนเสกวิทยา หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน ตำบลตาอ็องอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง