ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากอดีตบ้านผู้ใหญ่หงา หมู่ที่ 5 ถึง สามแยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ที่ 14 บ้านปรีง) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์