รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะฯ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ร่วมติดตั้งป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ ในกิจกรรม เชิญชวนจิตอาสา สมาชิก อถล.ตำบลตาอ็อง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในป่าหรือที่ทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะฯ