มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )