ภาพการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564 นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่รับสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง