ผอ.สนง.กกต.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครการเลือกตั้ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ร้อยตำรวจเอก นิยม เพ็ชรโกมล ผอ.สนง.กกต.จว.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง โดยมี นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ให้การต้อนรับ