ประชุมฝ่ายปกครองพื้นที่ตำบลตาอ็อง

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตาอ็อง