ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ ณ วัดสังข์มงคล