ประชาคมรับฟังความคิดเห็น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์