นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุมแผน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ