นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุมแผน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน