ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจด่านชุมชน ภายในพื้นที่ตำบลตาอ็อง