ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid 2019)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายกฤษณพงษ์ แท่นดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และ รพ.สต.ตำบลตาอ็อง ร่วมตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid 2019) หมู่ที่ 3 บ้านยาง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์