ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ และอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม หมู่ 5 บ้านแจรน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์