ด่านาสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด่านสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจราจรและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่