จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิท 19)

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์สำหรับการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019