กิจกรรม ทำความสะอาด Big cleaning day องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำพนักงานลูกจ้าง ทำความสะอาดพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง