กิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567