กิจกรรมธนาคารขยะตำบลตาอ็อง พื้นที่โซนเหนือ-ใต้ เฟสที่ 2-4

คณะกรรมการธนาคารขยะตำบลตาอ็องพื้นที่โซนเหนือ-ใต้ ได้ดำเนินการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล เฟสที่ 2-4 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 14.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ตาอ็อง ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการรับฝากขยะรีไซเคิลสะสมจากครัวเรือนสมาชิกธนาคารขยะและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ซึ่งมีสมาชิกใหม่เป็นเครือข่าย อถล. ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพิ่มเติมจำนวนมาก