กิจกรรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด 19 )