กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางให้สะอาดขึ้น ณ ถนนในพื้นที่ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์