การบริหารจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.  นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตำบลตาอ็อง ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง ภายใต้นโยบายสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองสะอาด