ตอบกลับไปยัง: ไฟฟ้าสาธารณะดับ

หน้าแรก ฟอรั่ม กระดาน ถาม-ตอบ (Webborad Q&A) ไฟฟ้าสาธารณะดับ ตอบกลับไปยัง: ไฟฟ้าสาธารณะดับ

#4968

เรียน นายสมยอด เชิดดอก อบต.ตาอ็อง รับทราบ และได้แก้ไข ไฟส่องสว่างสาธารณะเรียบร้อยแล้วครับ