ตอบกลับไปยัง: ไฟดับ

หน้าแรก ฟอรั่ม กระดาน ถาม-ตอบ (Webborad Q&A) ไฟดับ ตอบกลับไปยัง: ไฟดับ

#2018

รับทราบครับ ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ โดยประสานกับ สาชิก อบต. เรียบร้อยครับ