การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่ http://taong.go.th/อำนาจหน้าที่/

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttp://taong.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่น/

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อhttp://taong.go.th/ติดต่อเรา/

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. http://taong.go.th/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย/
  2. http://taong.go.th/พรบ-พรก-2/
  3. http://taong.go.th/ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ/

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. http://taong.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
  2. http://taong.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์-กองคล/
  3. http://taong.go.th/category/ข่าวกิจกรรม/
  4. https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง-105290244768630

ข้อ 08 Q & A http://taong.go.th/กระดานถามตอบ-webboard-qa/

ข้อ 09 Social Networkshttp://taong.go.th/http://taong.go.th/ติดต่อเรา/

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปีhttp://taong.go.th/แผนการดำเนินงานประจำปี/

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือนhttp://taong.go.th/รายงานการกำกับติดตามกา/

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttp://taong.go.th/รายงานผลการปฏิบัติงานป/

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttp://taong.go.th/มาตรฐานหรือคู่มือการปฏ/

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttp://taong.go.th/คู่มือประชาชน/

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttp://taong.go.th/ข้อมูลเชิงสถิติการให้บ/

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttp://taong.go.th/category/แบบประเมินความพึงพอใจก/

ข้อ 17 E – Servicehttp://taong.go.th/e-service/

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttp://taong.go.th/แผนการดำเนินงานประจำปี/

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนhttp://taong.go.th/รายงานการกำกับติดตามกา-2/

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttp://taong.go.th/รายงานผลการปฏิบัติงานป/

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุhttp://taong.go.th//แผนการจัดหาพัสดุ-แผนการ/

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  1. http://taong.go.th/category/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/
  2. http://taong.go.th//category/ประกาศราคากลางการจัดซื/
  3. https://shorturl.asia/SdjTF

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttp://taong.go.th/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า/

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttp://taong.go.th/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ-7/

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttp://taong.go.th/นโยบายการบริหารทรัพยาก/

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttp://taong.go.th/การดำเนินการตามนโนบายก/

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttp://taong.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ/

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttp://taong.go.th/รายงานผลการบริหารและพั/

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตhttp://taong.go.th/แนวปฏิบัติการจัดการเรื/

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตhttp://taong.go.th/ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเ/

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีhttp://taong.go.th/ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร/

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นhttp://taong.go.th/ช่องทางการรับฟังความคิ/

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttp://taong.go.th/category/ข่าวกิจกรรม/

ข้อ 34นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) http://taong.go.th/นโยบายไม่รับของขวัญno-gift-policy/

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารhttp://taong.go.th/การมีส่วนร่วมของผู้บริ/

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttp://taong.go.th/การประเมินความเสี่ยงกา/

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตhttp://taong.go.th/การดำเนินการเพื่อจัดกา/

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรhttp://taong.go.th/การเสริมสร้างวัฒนธรรมอ/

ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีhttp://taong.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันกา/

ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนhttp://taong.go.th/รายงานการกำกับ-ติดตามกา/

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttp://taong.go.th/รายงานผลการดำเนินการป้/

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttp://taong.go.th/มาตรการส่งเสริมคุณธรรม-2/

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttp://taong.go.th/การดำเนินการตามมาตรการ/