ข่าวกิจกรรม

ประชุมฝ่ายปกครองพื้นที่ตำบลตาอ็อง

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตาอ็อง

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจด่านชุมชน ภายในพื้นที่ตำบลตาอ็อง

โครงการนายอำเภอเมืองสุรินทร์สัญจร อบต.ตาอ็องตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ,รองปลัด อบต.ตาอ็อง รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตาอ็อง, ประธานสภา อบต.ตาอ็อง ,กำนัน ต.ตาอ็อง , ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการตำบลตาอ็อง ได้จัดการประชุมผู้บริหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรับทราบปัญหาและมอบนโยบาย และแลกเปลี่ยนฯ เพื่อประสานสรรพกำลังเพื่อพัฒนาตำบลตาอ็อง โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อบต.ตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประชาคมรับฟังความคิดเห็น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ทำความสะอาดเตรียมจัดตั้งศูนย์โควิด(Community Isolation : CI)

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำพนักงานและลูกจ้าง ทำความสะอาด เพื่อตรียมจัดตั้งศูนย์โควิด(Community Isolation : CI) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid 2019)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายกฤษณพงษ์ แท่นดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และ รพ.สต.ตำบลตาอ็อง ร่วมตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid 2019) หมู่ที่ 3 บ้านยาง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรม ทำความสะอาด Big cleaning day องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำพนักงานลูกจ้าง ทำความสะอาดพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน