ด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์